Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Μεταβολές στα ασφάλιστρα από τους νέους πίνακες θνησιμότητας


Οι νέοι πίνακες θα περιλαμβάνουν στοιχεία της περιόδου 1999 - 2005 της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος
Μια ακόμη δοκιμασία περιμένει στο τέλος του έτους τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτή τη φορά τα κακά μαντάτα θα τα φέρουν οι αναλογιστές που θα διαμηνύσουν στις διοικήσεις των εταιρειών τους ότι από 21 Δεκεμβρίου αλλάζουν οι πίνακες θνησιμότητας, και μαζί με αυτούς το προσδόκιμο ζωής, το οποίο θα αυξηθεί.

Συνεπεία της ανωτέρω εξέλιξης, τα προγράμματα συντάξεων, όπως και οι καλύψεις που αφορούν ανικανότητες, θα καταστούν περισσότερο κοστοβόρες, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εταιρείες να πρέπει να σταθμίσουν από τη μία το αυξημένο κόστος αποζημιώσεων και την ανάγκη για υψηλότερα αποθέματα και από την άλλη τα περιθώρια που έχει σήμερα ο ασφαλισμένος να πληρώσει –εν μέσω κρίσης- ακριβότερα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αποφασίσουν αν θα προβούν σε αυξήσεις ασφαλίστρων.

Όσο για τους νέους πίνακες θνησιμότητας, η διαβούλευση επί τους σχεδίου απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος έχει ήδη ολοκληρωθεί (η σχετική προθεσμία εξέπνευσε), οπότε αυτό που απομένει είναι η έκδοση πράξης του διοικητική της Τραπέζης με την οποία θα τεθούν σε ισχύ από τις 21 Δεκεμβρίου οι τροποποιημένοι πίνακες Ζωής και Νοσηρότητας – Ανικανότητας.

Σημειώνεται ότι, οι πίνακες θνησιμότητας που ισχύουν σήμερα έχουν βασιστεί σε στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1990 – 1999, ενώ οι νέοι θα έχουν συμπεριλάβει στοιχεία της περιόδου 1999 – 2005 της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, αλλά και νεώτερα στοιχεία για τη θνησιμότητα που βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα από το 2005 έως και το 2012.

http://www.insuranceworld.gr/default.php?pname=Article&art_id=7842&cat_id=4