Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Νέα stress tests και πιθανές συγχωνεύσεις στην ασφαλιστική αγορά


Ερώτηση για τα νέα stress tests και τις πιθανές συγχωνεύσεις στην ασφαλιστική αγορά απηύθηνε στην Ευρωπαική Επιτροπή η κα Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2007-2012.

Η ερώτηση είναι ακόλουθη:


Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ελλάδα αναμένεται να διενεργηθούν κανονικά και φέτος κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου, τα stress tests των ασφαλιστικών εταιρειών, έναντι ενδεχόμενων αρνητικών εξελίξεων στις κεφαλαιαγορές αλλά και σε καταστροφικά ή αρνητικά ασφαλιστικά γεγονότα, παρά την μεταβατική περίοδο που δόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις εταιρείες για την αντιμετώπιση των ζημιών που προέκυψαν από το PSI+. Αναμένεται να καθοριστούν τα σενάρια (βασικό και ακραίο) που θα περιλαμβάνει το φετινό τεστ αντοχής για τα ομόλογα, με δεδομένο ότι έπειτα από την ολοκλήρωση του κουρέματος (53,5 %) και της ανταλλαγής των νέων ομολόγων, έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η Επιτροπή ερωτάται:

1. Με νέο δεδομένο την ολοκλήρωση του PSI+, πώς κρίνει την κατάσταση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά;

2. Ποιες οι επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στις μικρές ασφαλιστικές εταιρείες; Πώς αντιμετωπίζει τις εκτιμήσεις για πιθανές συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις ή απορροφήσεις προκειμένου οι εταιρείες αυτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να εξασφαλίσουν ρευστότητα;

3. Πώς αξιολογεί και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει ενδεχόμενους κινδύνους ανατίμησης των ασφαλιστικών προϊόντων ενόψει και της εφαρμογής του Solvency II με δεδομένες τις επιπτώσεις μίας τέτοιας εξέλιξης στους ασφαλισμένους και τους καταναλωτές;

Απάντηση του κ. Michel Barnier, Ευρωπαίου Επίτροπου αρμοδίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον ανταγωνισμό

Είναι σαφές ότι το PSI είχε επιπτώσεις στο περιθώριο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε τις εποπτικές ευθύνες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στα τέλη 2010, η ΤτΕ έχει επιδιώξει μια συνολική στρατηγική για τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο. Η ΤτΕ θα προβεί σε νέα αξιολόγηση φερεγγυότητας του κλάδου με βάση τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2012 .

Πέραν των ζημιών λόγω PSI, οι μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν επηρεαστεί από το γενικό οικονομικό κλίμα. Το 2011, τα έσοδα από ασφάλιστρα συρρικνώθηκαν κατά σχεδόν 7% σε αμφότερους τους κλάδους ασφαλειών, ζωής και ζημιών-εκτός ζωής . Στον κλάδο των ασφαλειών ζωής, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ακυρώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, πιθανότατα λόγω των αυξημένων ταμειακών αναγκών των πελατών. Από την άλλη πλευρά, η κρίση θα μπορούσε επίσης να έχει συμβάλει στην ανακοινωθείσα μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, η οποία έχει στηρίξει την κερδοφορία του ασφαλιστικού κλάδου εκτός ζωής. Ανεξάρτητα από την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι μελλοντικές απαιτήσεις φερεγγυότητας στο πλαίσιο του Solvency II αναμένεται να οδηγήσουν σε μια ορισμένη σταθεροποίηση του κλάδου.

Η υποτίμηση της αξίας των ομολόγων στο πλαίσιο της συμφωνίας για το PSI θα πρέπει να έχει ήδη συνυπολογισθεί στις οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζεται στους υπολογισμούς φερεγγυότητας. Στο πλαίσιο του Solvency II, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν αποτιμήσεις ανταποκρινόμενες στις αγοραίες τιμές για όλα τα στοιχεία του ισολογισμού. Αυτό δεν αναμένεται να έχει καμία άμεση επίπτωση στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και στους καταναλωτές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να συμμορφώνονται με σειρά απαιτήσεων που διασφαλίζουν την προστασία των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών, οι εποπτικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους αυξημένο αριθμό μέτρων.

insuranceworld.gr