Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Καμπανάκι κινδύνου στην ασφαλιστική αγορά

Η διαρκής μείωση ασφαλίστρων μπορεί να οδηγήσει σε πτωχευτικά ασφάλιστρα που θα θέσουν σε κίνδυνο την κερδοφορία, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος και CEO της Allianz Ελλάδος, Πέτρος Παπανικολάου, μιλώντας στο 14ο αντασφαλιστικό συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ο κ. Παπανικολαόυ διατύπωσε δέκα προτάσεις ώστε η ασφαλιστική αγορά να κερδίσει τη «μάχη» κατά της ύφεσης ενώ τόνισε ότι ο κλάδος επέδειξε μεγάλες αντιστάσεις στην ύφεση με τα δικά του κεφάλαια και δίχως τη βοήθεια του κράτους. Στη συνέχεια, ανέλυσε τις 10 πρωτοβουλίες και ειδικότερα πρότεινε τα εξής: - Να ανοίξει ο τομέας των συντάξεων στην ασφαλιστική αγορά, καθότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία, αλλά και την εμπειρία να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. - Να υιοθετηθούν οι προτάσεις που πάγια προωθεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ώστε να δοθούν στην αγορά αναπτυξιακά κίνητρα. - Να επιδιωχθεί η άμεση επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων του κλάδου. - Να ανακεφαλαιοποιηθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες με την προοπτική εφαρμογής του Solvency II. - Να επιλυθούν τα οικονομικά προβλήματα του Επικουρικού Κεφαλαίου κλάδου Αυτοκινήτου και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, ώστε μετά την κρίση οι δύο φορείς να δράσουν «απελευθερωμένοι» από τα βάρη του παρελθόντος. - Να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των ασφαλιστικών εργασιών με την προοπτική της εξασφάλισης κερδοφόρας ανάπτυξης. - Να στοχεύσει η αγορά στην κερδοφορία, ώστε μέσω της φορολόγησης των κερδών της να εισφέρει στην οικονομία. - Να ενισχυθούν τα τεχνικά αποθέματα που λόγω της ύφεσης περιορίσθηκαν στα επίπεδα του 2005. - Να συσσωρευθούν νέα περιουσιακά στοιχεία - μέσω τεχνικών αποθεμάτων στον κλάδο Ζωής, ως απόδειξη της ετοιμότητάς του για την απορρόφηση των αναγκών του τρίτου πυλώνα ασφάλισης. - Να ανασχεδιαστούν τα αποταμιευτικά/συνταξιοδοτικά προγράμματα με στόχο, είτε τα χαμηλότερα τεχνικά επιτόκια, είτε τη συμμετοχή των επενδυτών στο ρίσκο της επένδυσης. Ένα ακόμα θέμα, κατά τον ίδιο, που απαιτεί την προσοχή των εταιρειών του κλάδου είναι τα παλιά συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα και οι υψηλές εγγυήσεις που αυτά έχουν και που οι σημερινές συνθήκες της αγοράς δεν μπορούν πλέον να καλύψουν. «Η στροφή σε προϊόντα που θα προσφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις ή η προώθηση προϊόντων τύπου Unit-linked όπου ο πελάτης αναλαμβάνει το επενδυτικό ρίσκο θα βοηθήσει στην υγιή ανάπτυξη του κλάδου Ζωής» υπογράμμισε. http://www.nooz.gr/economy/kampanaki-kindinou-stin-asfalistiki-agora