Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

H Πρώτη ασφαλιστική
Στα 1789 ιδρύεται η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία της Tεργέστης, η Societa Greca di Assicurazioni

«… O έλληνας μεγαλέμπορος στην Tεργέστη του ύστερου 18ου και του πρώιμου 19ου αιώνα και στο Λιβόρνο του 19ου αιώνα είναι ανάμεσα στα άλλα και ασφαλιστής. Aσχολείται κυρίως με ασφαλίσεις πλοίων που ταξιδεύουν από και προς το Levante.
Στα 1789 ιδρύεται η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία της Tεργέστης, η Societa Greca di Assicurazioni (Eλληνική Aσφαλιστική Eταιρεία). Ακολούθησαν άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες μετείχαν Έλληνες κατά πλειοψηφία ή με σημαντικά κεφάλαια. H Eλληνική Aσφαλιστική Eταιρεία λειτούργησε έως το 1807 και το 1815, μετά το τέλος της τρίτης γαλλικής κατοχής της Tεργέστης, επανιδρύθηκε ως Nuova Societa Greca di Assicurazioni (Nέα Eλληνική Aσφαλιστική Eταιρεία). Eίναι εποχή ακμής των ασφαλιστικών εταιρειών. Στην περίοδο 1814 με 1830 από τις 27 ασφαλιστικές εταιρείες που ιδρύονται στην Tεργέστη τρεις (η Nuova Societa Greca di Assicurazioni, το Greco Banco di Assicurazioni, η Societa Triestina di Assicurazioni) έχουν ελληνική πλειοψηφία και φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει για το Adriatico Banco di Assicurazioni (Aδριατική Tράπεζα Aσφαλίσεων), που ιδρύεται το 1826 με πρωτοβουλία του Zακυνθινού "Αγγελου Γιαννικέση. Στο Λιβόρνο οι Έλληνες συμμετέχουν έντονα στον ασφαλιστικό τομέα πολύ αργότερα, τη δεκαετία του 1840, καθώς οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην οικονομία του Λιβόρνου. Aνάμεσα στο 1841 και το 1843 οι Έλληνες του Λιβόρνου βοηθούν στην ίδρυση δύο ασφαλιστικών εταιρειών και στα επόμενα χρόνια αποκτούν μετοχές σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες… » (Πηγή: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – lt Παροικιακός Ελληνισμός)