Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ασφαλίσεις Οχημάτων: Μονόδρομος οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές


Ο Δημήτρης Δημητρίου είναι σύμβουλος Αναλογιστής και Συνέταιρος στην Εταιρεία LuxActuaries&Consultants και Γραμματέας του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου

Ο τομέας ασφαλίσεων οχημάτων της Κύπρου βρίσκεται ενώπιων σοβαρών προκλήσεων, ένα μόλις έτος πριν από την υιοθέτηση της Κοινοτικής Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ»:

διαμοιρασμένος σε μεγάλο αριθμό εταιρειών, ζημιογόνος στο σύνολό του και μέσα σε ένα αρνητικό και διαρκώς επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον. Πώς θα μπορούσε η κατάσταση να βελτιωθεί;

Η απάντηση θα μπορούσε να πηγάζει μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές που θα οδηγούσαν σε μικρότερο αριθμόπραγματικά ανταγωνιστικών εταιρειών. Μια στρατηγική συγχωνεύσεων θα παρείχε σωτήριες λύσεις σε πολλά από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη βιομηχανία σήμερα, καθώς και πολλαπλά οφέλη όπως:

 Οικονομίες κλίμακας, ειδικά σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, τη διασπορά κινδύνου των χαρτοφυλακίων, την καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη με τα δίκτυα πωλήσεων και τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι αυξανόμενες δαπάνες από την υιοθέτηση της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ»
 Μειωμένος ανταγωνισμός στα ασφάλιστρα
 Χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και πιθανής πρόσβασης στις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του χρηματιστηρίου

Παρά τις προφανείς πιο πάνω συνέργειες, ελάχιστη δραστηριότητα παρατηρείται στο μέτωπο συγχωνεύσεων και εξαγορών. Μια πρόσφατη προσπάθεια συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειώνMinerva και Eurosureτελικά αποσύρθηκε. Επίσης η Τράπεζα Κύπρου, μέσω μιας όχι πολύ διαφανούς διαδικασίας, προσπάθησε ανεπιτυχώς να πωλήσει τις δύο θυγατρικές της ασφαλιστικές εταιρείες.

Ποιοίμπορεί να είναι οι λόγοι που δεν γίνονται περισσότερες και πιο επιτυχημένες τέτοιες προσπάθειες; Εμπόδια πάντωςπου πραδοσιακά παρατηρούνται σε συγχωνεύσεις σε άλλες βιομηχανίες δεν δικαιολογούνται στην περίπτωση της ασφαλιστικής αγοράς της Κύπρου: Οι αρχές μονοπωλίων και ανταγωνισμού δύσκολα θα αντιτεθούν δεδομένης της πλήρους έλλειψης δύναμης τιμολόγησης από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η νομική και οργανωτική δομή των ασφαλιστικών εταιρειών είναι πολύ απλή και δεν θεωρείται ότι μπορεί να κρύψει οποιαδήποτε «κουτιά της Πανδώρας». Ταυτόχρονα η εποπτική έγκριση δεν θα πρέπει λογικά να αποτελεί κανέναν σοβαρό κίνδυνο για την έκβαση οποιασδήποτε τέτοιας προσπάθειαςαφού οι εποπτικές αρχέςαναμένεται ότι θα ενθαρρύνουν το σχηματισμό λιγότερων και οικονομικά πιο υγιών εταιρειών.

Ο σημαντικότερος λόγος για την απουσία συγχωνεύσεων στον τομέα είναι προφανώς η έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος από τις εταιρείεςγια αλλαγέςστο καθεστώς τους.Πολλές από αυτές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και η ενδυνάμωσητης αξίας τους ενδεχομένως δεν είναιπρώτη στη σειρά των προτεραιοτήτων τους. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, πρόσφατες προσπάθειες ξένων ομίλων να αποκτήσουν Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν σκοντάψει σε αδικαιολόγητα ψηλές τιμές ακόμη και από εταιρείες με μικρά (και ζημιογόνα) χαρτοφυλάκια.

Επιπλέον, η απουσία επαγγελματιών στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει αφήσει τον τομέα σε άλλους τοπικούς οίκουςγια παροχή ανάλογων συμβουλών και εκτέλεση τέτοιων συναλλαγών, χωρίς ωστόσο αυτοί να διαθέτουν την πείρα που χρειάζεται.

Μέχρι τώρα, η ασφαλιστική βιομηχανία καταδεικνύει σαφώς την αποτυχία της να εξετάσει επαρκώς τα ωφέλη από πιθανές συγχωνεύσεις. Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι επικείμενες νομοθεσίεςεπιβάλλουν επιπρόσθετα λειτουργικά έξοδα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να διερωτηθούν εάν είναι σωστά προετοιμασμένες για το δρόμο που βρίσκεται μπροστά τους.Το μέλλον για τον κλάδο ασφάλισης οχημάτωνδεν προμηνύεται τόσο εύκολο. Οι απροετοίμαστες εταιρείες θα έρθουν αντιμέτωπες με δυσχερείς συνθήκες, και ο χρόνοςγια να πωλήσουν, ή να προβούν σε ενδυνάμωση των κεφαλαίων και αναδιάρθρωση των πόρων τους, εξαντλέιται.

Οι αποτυχίες που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα δεν αποτελούν ένδειξη ανυπέρβλητων δυσκολιών αλλά αποτέλεσμα ανεπαρκούς προεργασίας και έλλειψη καλής θέλησης. Η αναγνώριση των εμποδίων συγχώνευσης είναι το πρώτο βήμα προς την υπερνίκηση τους και την επίτευξη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Οι ασφαλιστές έχουν ακόμα την ευκαιρία να εστιάσουν την προσοχή τους στα μεγάλα ζητήματα πρώτα και να αφήσουν τα μικρότερα ζητήματα για αργότερα.

http://www.sigmalive.com/inbusiness/opinions/external/523313