Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Νέα αξιολόγηση φερεγγυότητας στον ασφαλιστικό κλάδο


Η ΤτΕ θα προβεί σε νέα αξιολόγηση φερεγγυότητας του ασφαλιστικού κλάδου με βάση τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2012 και σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών, όπως π.χ. παραβίαση των απαιτήσεων για κεφαλαιακή κάλυψη, οι εποπτικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους αυξημένο αριθμό μέτρων δηλαδή νέα καθεστώτα χρηματοδότησης, σχέδιο ανάκαμψης και παρατεταμένη περίοδος ανάκαμψης.Αυτά προκύπτουν από απάντηση του ευρωπαίου επίτροπου Michel Barnier σε ερώτηση της ευρωβουλευτού Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου με θέμα «Νέα stress tests σε ασφαλιστικές εταιρείες και πιθανές συγχωνεύσεις στην Ελλάδα».
Επίσης, ο επίτροπος στην απάντησή του αναφέρει ότι η ΤτΕ θα εργαστεί επίσης για την ενίσχυση της λειτουργίας των ελληνικών συστημάτων ασφαλιστικής εγγύησης και της ικανότητας του ασφαλιστικού τομέα να αναλάβει τα συνταξιοδοτικά συστήματα ως μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Στην ερώτηση της η κ. Κράτσα ανέφερε ότι: «Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ελλάδα αναμένεται να διενεργηθούν κανονικά και φέτος κατά τη διάρκεια του β΄ εξαμήνου, τα stress tests των ασφαλιστικών εταιρειών, έναντι ενδεχόμενων αρνητικών εξελίξεων στις κεφαλαιαγορές αλλά και σε καταστροφικά ή αρνητικά ασφαλιστικά γεγονότα, παρά την μεταβατική περίοδο που δόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις εταιρείες για την αντιμετώπιση των ζημιών που προέκυψαν από το PSI+. Αναμένεται να καθοριστούν τα σενάρια (βασικό και ακραίο) που θα περιλαμβάνει το φετινό τεστ αντοχής για τα ομόλογα, με δεδομένο ότι έπειτα από την ολοκλήρωση του κουρέματος (53,5 %) και της ανταλλαγής των νέων ομολόγων, έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές στο συγκεκριμένο κλάδο.

Κατόπιν των παραπάνω η κυρία Κράτσα ζήτησε να ενημερωθεί πώς κρίνει η ΕΕ την κατάσταση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και πώς αξιολογεί και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει ενδεχόμενους κινδύνους ανατίμησης των ασφαλιστικών προϊόντων ενόψει και της εφαρμογής του Solvency II με δεδομένες τις επιπτώσεις μίας τέτοιας εξέλιξης στους ασφαλισμένους και τους καταναλωτές.

Στην απάντηση του κ. Barnier αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«Είναι σαφές ότι το PSI είχε επιπτώσεις στο περιθώριο φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε τις εποπτικές ευθύνες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στα τέλη 2010, η ΤτΕ έχει επιδιώξει μια συνολική στρατηγική για τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο. Η ΤτΕ θα προβεί σε νέα αξιολόγηση φερεγγυότητας του κλάδου με βάση τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2012. Συγκεκριμένα, η ΤτΕ θα εργαστεί επίσης για την ενίσχυση της λειτουργίας των ελληνικών συστημάτων ασφαλιστικής εγγύησης και της ικανότητας του ασφαλιστικού τομέα να αναλάβει τα συνταξιοδοτικά συστήματα ως μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Πέραν των ζημιών λόγω PSI, οι μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν επηρεαστεί από το γενικό οικονομικό κλίμα. Το 2011, τα έσοδα από ασφάλιστρα συρρικνώθηκαν κατά σχεδόν 7% σε αμφότερους τους κλάδους ασφαλειών, ζωής και ζημιών-εκτός ζωής. Στον κλάδο των ασφαλειών ζωής, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ακυρώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, πιθανότατα λόγω των αυξημένων ταμειακών αναγκών των πελατών. Από την άλλη πλευρά, η κρίση θα μπορούσε επίσης να έχει συμβάλει στην ανακοινωθείσα μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, η οποία έχει στηρίξει την κερδοφορία του ασφαλιστικού κλάδου εκτός ζωής. Ανεξάρτητα από την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι μελλοντικές απαιτήσεις φερεγγυότητας στο πλαίσιο του Solvency II αναμένεται να οδηγήσουν σε μια ορισμένη σταθεροποίηση του κλάδου.

Η υποτίμηση της αξίας των ομολόγων στο πλαίσιο της συμφωνίας για το PSI θα πρέπει να έχει ήδη συνυπολογισθεί στις οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζεται στους υπολογισμούς φερεγγυότητας. Στο πλαίσιο του Solvency II, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν αποτιμήσεις ανταποκρινόμενες στις αγοραίες τιμές για όλα τα στοιχεία του ισολογισμού. Αυτό δεν αναμένεται να έχει καμία άμεση επίπτωση στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και στους καταναλωτές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να συμμορφώνονται με σειρά απαιτήσεων που διασφαλίζουν την προστασία των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών, οι εποπτικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους αυξημένο αριθμό μέτρων. Π.χ. καθεστώτα χρηματοδότησης, σχέδιο ανάκαμψης και παρατεταμένη περίοδος ανάκαμψης». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΠηγή:www.capital.gr