Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ τα φέσια από τα ανείσπρακτα ασφάλιστρα


Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα ανείσπρακτα ασφάλιστρα των εταιρειών, δημιουργώντας προβληματισμό στις εταιρείες

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα ανείσπρακτα ασφάλιστρα των εταιρειών, δημιουργώντας προβληματισμό για το κατά πόσο αποδίδει η προσπάθεια έγκαιρης απόδοσης των ασφαλίστρων που επιχειρείται τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του πρώτου τριμήνου που έχει συγκεντρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ανείσπρακτες οφειλές, δηλαδή τα ασφάλιστρα που δεν έχουν αποδοθεί για διάστημα από τρείς μήνες έως και πάνω από ένα χρόνο, ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά την προσπάθεια που γίνεται για τον περιορισμό τους.

Τα ανείσπρακτα ασφάλιστρα συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο της παραγωγής ασφαλίστρων, που σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, άγγιξε τα 5 δις ευρώ ή το ένα τρίτο της παραγωγής του κλάδου γενικών, που αποτελεί κατά κύριο λόγο την πηγή δημιουργίας επισφαλειών στην ασφαλιστική αγορά.

Παρά το γεγονός ότι από το σύνολο των 928 εκατ. ευρώ που οφείλονται για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών, η εικόνα δείχνει βελτιωμένη για τη μη διακανονισθέντα ασφάλιστρα, τα οποία περιορίστηκαν στα 120 εκατ. ευρώ, ο προβληματισμός της εποπτικής αρχής είναι έντονος και στοιχειοθετεί σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνεται, τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου.

Προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης της αγοράς εκτιμάται ότι θα συμβάλει η βάση δεδομένων της Τειρεσίας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο, μετά την απαραίτητη έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στο τελικό κείμενο που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τον κανονισμό του Αρχείου έχουν ενσωματωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες συμβιβαστικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων η αύξηση του ποσού για το οποίο ο επαγγελματίας θα μπορεί να καταγγέλεται από την εταιρεία, από τα 5.000 στα 10.000 ευρώ.

Στη λογική της αποφυγής της καταχρηστικής αξιοποίησης του Αρχείου προβλέπεται επίσης η ύπαρξη τρίμηνης περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας, ο διαμεσολαβών θα λαμβάνει δύο έγγραφες ειδοποιητικές επιστολές για την απόδοση των ασφαλίστρων.
Αντίστοιχα στην περίπτωση της παραποίησης ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως αιτίας για την εγγραφή του επαγγελματία στο Αρχείο, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη καταγγελία του ασφαλισμένου.

http://www.insuranceworld.gr/default.php?pname=Article&art_id=7855&cat_id=4